PORODIČNO, PROFESIONALNO, od poverenja

USLUGE U KOJe moŽete dobiti u ordinaciji petronijeviĆ

Ginekologija

Ginekološki pregled
Ultrazvuk
Kolposkopija
Papanicolau test
Uzimanje briseva
Ispitivanje uzroka infertiliteta (neplodnosti)

AkuŠerstvo

Praćenje trudnoće
Neinvazivni skrining - double, tripple, quadrupple test
Prenatalna invazivna dijagnostika - CVS, Amniocenteza
Kardiotokografija - CTG

Dijagnostika

Ultrazvuk
Ekspertski ultrazvuk
4D ultrazvuk
Fetalna ehokardiografija
Color Doppler
Folikulometrija
Histeroskopija
Histerokontrastna-
salpingografija

Intervencije

Biopsija
Kiretaža
Prekid trudnoće
Intervencije na grliću materice - Radiotalasi, LOOP, LLETZ
Uklanjanje kondiloma
Aplikacija i uklanjanje spirale
Inseminacija

POSETITE NAS

ORDINACIJA

ordinacija, usluge, o nama

KOD NAS MOŽETE DOBITI I SAVET

o nama

SpecijalistiČka ginekoloŠko akuŠerska ordinacija PetronijeviĆ se nalazi su srcu VraČara, u KiČevskoj ulici broj 13a.

Ordinacija PetronijeviĆ je poČela sa radom decembra 2004. godine.

Ordinaciju vodi braČni par GINEKOLOGA AKUŠERA, SUBSPECIJALISTa PERINATOLOGIJE, NASTAVNIKA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU. usluge Ordinacije koristi oko 1000  pacijentkinja godiŠnje.

Osnovna delatnost je ginekologija, akušerstvo i perinatologija:

 • preventiva i lečenje promena na grliću materice:
  • videokolposkopija,
  • citologija (Papanikolau test),
  • brisevi (bakteriologija, hlamidije, mikoplazme, ureaplazme,. HPV tipizacija),
  • biopsija,
  • konizacija (loop ekscizija radio-talasima i „cold knife” tehnika)
 • ispitivanje uzroka infertiliteta (neplodnosti): HyCoSy,
 • dijagnostičko-terapijski postupci (intervencije) koji se  sprovode ambulantno,
 • praćenje trudnoće,
  • color Doppler,
  • neinvazivni skrining na fetalne aneuploidije (double test, triple, quadriple test, NIPT)
  • ekspertski i 4D ultrazvuk,
  • fetalna ehokardiografija,
  • prenatalna invazivna dijagnostika (biopsija horiona, amniocenteza)
  • kardiotokografija (CTG),

Individualni pristup pacijentu je važna odlika našeg rada.

Ordinacija raspolaže 4D ultrazvučnim aparatom poslednje generacije, videokolposkopom, histeroskopom, kardiotokografom, a oprema se stalno obnavlja.

Učešćem na kongresima u zemlji i inostranstvu prate se savremena dostignuća u ginekologiji i perinatologiji.

Ordinacija ima saradnju sa  akreditovanim laboratorijama, a brisevi, uzorci krvi za razlilčite analize (hematološke, imunološke, hormonske, tumorski markeri, genetika) uzimaju se tokom pregleda.

NaŠ tim

MiloŠ PetronijeviĆ

Prof. dr sci. med.
 • Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • Načelnik odeljenja Visokorizičnih trudnoća Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu
 • Subspecijalista perinatologije

 

Svetlana VrziĆ PetronijeviĆ

Prof. dr sci. med.
 • Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • Načelnik Poliklinike za Perinatologiju, Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu
 • Subspecijalista perinatologije

 

2004.

POČETAK RADA ORDINACIJE

1000

ŽENA PREGLEDANO U 2016.

4D

ULTRAZVUČNI APARAT

56

RAZLIČITIH USLUGA

KONTAKT

POZOVITE NAS I POSETITE ZA VIŠE INFORMACIJA

Naše ljubazno osoblje pružiće Vam sve dodatne informacije i pomoći Vam da zakažete pregled ili konsultaciju.

 • Ulica Kičevska 13a, 1100 Beograd, Srbija
 • +381(11)2436-242; +381(63) 317-510
 • ordinacija.petronijevic@gmail.com